Help mee aan onderzoek naar citizen science
1 december 2023
  1. Nieuws
  2. Help mee aan onderzoek naar citizen science

Ben je deelnemer in een meetproject? Dan kun jij helpen bij onderzoek naar citizen science!

Vanuit de Datawerkplaats van de Universiteit Utrecht doen Mirko Schäfer en Marten Knol onderzoek naar de succesfactoren van projecten waarbij inwoners data verzamelen en/of analyseren. Het doel van hun onderzoek is om overheden te helpen goed met deze meetprojecten en hun deelnemers samen te werken.

Mirko en Marten brengen daarom graag de behoeften en motivatie van deelnemers in meetprojecten in kaart en hebben daarvoor een online enquête ontwikkeld.

Dus, ben je deelnemers in een meetproject? Wil je dan helpen hun enquête in te vullen? https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_25mkEQjiTdt4jFY

Verspreiding van de enquête onder andere deelnemers wordt gewaardeerd!

Medio februari 2024 worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt.

Mocht je een vraag hebben over het onderzoek, neem dan contact op met Marten (m.knol@uu.nl).

Ander nieuws