Samen Meten Utrecht

  1. Samen Meten Utrecht

Samen met jou vormen we graag een community van actieve inwoners die meten aan hun leefomgeving. Want het is fijn wonen en verblijven in de provincie Utrecht. Maar tegelijkertijd staat de provincie voor stevige opgaven, zoals klimaatadaptatie, gezondheid, woningbouw, energie- en mobiliteitstransitie, die de komende jaren allemaal een beroep op de ruimte doen. Door samen te meten krijgen we onze leefomgeving beter in beeld en hebben we meer inzicht in wat er lokaal speelt. Zo kunnen we uitdagingen beter aanpakken en ontwikkelen we kennis die beter aansluit bij vragen en ideeën uit de samenleving. Inwoners hebben meer kennis van hun leefomgeving. En overheden kunnen bijvoorbeeld slimmer beleid maken.

 

Platform voor citizen science

Samen Meten Utrecht is het platform voor citizen science rondom de leefomgeving in de provincie Utrecht. Er worden data verzameld waar overheden en onderzoekers iets mee kunnen voor wetenschap of beleid. Maar zelf worden we er ook wijzer van! Hoe staat het met de luchtkwaliteit op de route die ik fiets? Hoe staat het met de temperatuur en hitte in mijn wijk? Welke invloed heeft groen op mijn gezondheid? Hoe druk is het op straat? We krijgen steeds meer inzicht in de kwaliteit van onze leefomgeving, welke factoren van invloed zijn en wat we zelf kunnen doen!

 

Wat doet Samen Meten Utrecht?

  • We bieden een platform voor inwoners die meten aan hun leefomgeving in de provincie Utrecht, in grootschalige meetprojecten of in kleinschaligere initiatieven.
  • We delen onderzoek en resultaten over meetprojecten en de leefomgeving.
  • We delen ervaringen en kennis met elkaar en brengen samenwerking tot stand tussen inwoners, overheden, onderzoeks- en kennisinstellingen.
  • We inspireren elkaar en anderen om samen de leefomgeving te verbeteren.