Citizen science

  1. Samen Meten Utrecht
  2. Citizen science

Citizen science (oftewel burgerwetenschap) is een innovatieve benadering voor onderzoek, waarbij inwoners een actieve rol spelen.

In de provincie Utrecht worden al veel metingen verricht door inwoners. Met kant- en klare meetinstrumenten in grootschalige projecten, maar ook met zelfgebouwde meetkastjes en lokale meetiniatieven. Sensoren worden steeds handzamer en betaalbaarder of makkelijker zelf te maken.

Citizen science zorgt voor data waar we anders geen toegang toe hebben en waar overheden en onderzoekers iets mee kunnen voor wetenschap of beleid. Maar zelf worden we er ook wijzer van! Ook brengen inwoners veel ervaringskennis in.

Citizen science heeft het potentieel om persoonlijk gedrag, beleid en besluitvormingsprocessen te veranderen. Door samen te meten krijgen we onze leefomgeving beter in beeld en hebben we meer inzicht in wat er lokaal speelt. Zo kunnen we uitdagingen beter aanpakken en ontwikkelen we kennis die beter aansluit bij vragen en ideeën uit de samenleving. Inwoners hebben meer kennis van hun leefomgeving. En overheden kunnen bijvoorbeeld slimmer beleid maken.