Gezonde leefomgeving

  1. Samen Meten Utrecht
  2. Gezonde leefomgeving

Hoe staat het met de luchtkwaliteit op de route die ik fiets? Hoe heet is het in mijn wijk? Welke invloed heeft groen op mijn gezondheid? Hoe druk is het op straat? De kwaliteit van onze leefomgeving bepaalt hoe gezond we zijn én hoe we ons voelen.

We gebruiken onze leefomgeving intensief. Het is de plek waar we wonen, werken, ontspannen en ons verplaatsen. Een gezonde, prettige en vitale leefomgeving is dus van groot belang. Want goede gezondheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door onze leefomgeving.

Tegelijkertijd komen er veel uitdagingen op onze leefomgeving af. Klimaatverandering maakt dat we vaker te maken kunnen krijgen met wateroverlast of hitte. Daarnaast vraagt verkeer veel ruimte in onze leefomgeving en draagt het voor een groot gedeelte bij aan ongezonde lucht en klimaatverandering. De groeiende woningbehoefte in onze mooie regio vraagt om een verdichting van onze steden en dorpen. Dat maakt de urgentie om onze woon- en werkomgevingen duurzaam in te richten nog groter. En tegelijkertijd hebben we juist steeds meer behoefte aan fijne groene buitenruimte dichtbij.

 

Samen de leefomgeving verbeteren

Samen willen we de leefomgeving verbeteren, zodat die schoon, veilig en leefbaar is en mensen stimuleert tot gezond gedrag. Voor het bereiken van een gezonde leefomgeving is het onder andere belangrijk dat inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheden meer gaan samenwerken. Citizen science kan daarbij helpen. Door samen te meten krijgen we onze leefomgeving beter in beeld en hebben we meer inzicht in wat er lokaal speelt. Zo kunnen we uitdagingen beter aanpakken en ontwikkelen we kennis die beter aansluit bij vragen en ideeën uit de samenleving. Inwoners hebben meer kennis van hun leefomgeving. En overheden kunnen bijvoorbeeld slimmer beleid maken.