Nieuws

Nieuw meetproject van start: Meld je aan voor Pientere Tuinen!

Verschillende onderzoeken tonen aan dat een groene tuin veel voordelen heeft. Groen maakt gelukkig, filtert de lucht, zorgt voor verkoeling op warme dagen en voor een grotere biodiversiteit. Je kunt dus gerust stellen dat een groene tuin bijdraagt aan een gezonde...

Denk mee over nieuwe meetprojecten

Heb jij concrete ideeën over nieuwe meetprojecten? Waar ben jij benieuwd naar in jouw leefomgeving? Of wat vind jij interessant om te onderzoeken of te meten? Denk met ons mee over mogelijke nieuwe meetprojecten tijdens een brainstormsessie op 9 februari van 19.30...

Doe mee aan Meetkoppel

In het laatste weekend van januari vindt voor de 5e keer Meetkoppel plaats, het jaarlijkse community science evenement voor iedereen die zelf zijn/haar leefomgeving meet, sterren kijkt, beestjes telt of data schraapt. Op het programma staat een heel mooie lijst van...

Snuffelfiets en luchtkwaliteit: hier vind je alle data!

Al een aantal jaren brengen Snuffelfietsers data over luchtkwaliteit en fijnstof in kaart. De Snuffelfiets sensor meet onder andere fijnstof (PM2,5) en temperatuur. Daarnaast wordt ook op tal van andere plekken door inwoners (in de provincie Utrecht) gemeten aan...

Kick-off Snuffelfiets op scholen in Utrecht

Achttien GLOBE-scholen in de provincies Utrecht en Noord-Holland doen sinds dit najaar mee aan het Snuffelfiets project.   Per school gaan negen groepjes leerlingen een sensorkastje op hun fiets monteren. Al fietsend doen ze zo onderzoek naar fijnstof. Een...

Citizen Science Nederland-netwerk gelanceerd

Op woensdag 7 december vond de lancering van het Citizen Science Nederland-netwerk plaats in de Social Impact Factory in Utrecht. Allerlei mensen die zich bezighouden met burgerwetenschap kwamen bijeen. Burgers, gemeenschapsleiders, onderzoekers, onderwijzers,...

Telraamdata onderzocht: Laat Utrecht de auto vaker staan?

Alles wat we kopen of aanschaffen wordt op dit moment duurder. Veel Nederlanders moeten daarom op de centen letten. Ook brandstof is duurder geworden. Met de hoge prijzen zou je verwachten dat mensen minder gebruik maken van de auto en misschien sneller de fiets...

Snuffelfietsdata onderzocht: Liever de gezonde of snelle route?

Hoe kom je zo gezond mogelijk van het centrum van Utrecht naar het Utrecht Science Park? Studenten van de Hogeschool Utrecht zochten het uit op basis van Snuffelfietsdata?   Ze onderzochten twee fietsroutes. De eerste vanaf Utrecht Centraal, via het...

Telraamdata onderzocht: Utrecht, een fietsstad?

Fietsen in de stad Utrecht is populair. Utrecht is zelfs regelmatig fietsstad van de wereld. Maar hoe populair is fietsen in Utrecht eigenlijk in vergelijking met andere steden? Studenten van de Hogeschool Utrecht maakten een vergelijking tussen fietsen in Utrecht...

Snuffelfietsdata onderzocht: Gezond sporten? Volg deze routes!

Houdt de Utrechtse (amateur)sporter rekening met de kwaliteit van de lucht? En wat zijn dan schonere sportroutes? Studenten van de Hogeschool Utrecht onderzochten het aan de hand van Snuffelfiets-data en een enquête onder Utrechters.   Maar liefst 88% van de...