Citizen Science Nederland-netwerk gelanceerd
8 december 2022
  1. Nieuws
  2. Citizen Science Nederland-netwerk gelanceerd

Op woensdag 7 december vond de lancering van het Citizen Science Nederland-netwerk plaats in de Social Impact Factory in Utrecht. Allerlei mensen die zich bezighouden met burgerwetenschap kwamen bijeen. Burgers, gemeenschapsleiders, onderzoekers, onderwijzers, beleidsmakers en financierders wisselden ideeën, kennis en ervaringen uit.

 

In verschillende sessies werd nagedacht over wat de agenda van Citizen Science Nederland moet worden. Wat hebben burgerwetenschappers en wetenschappers nodig om een gelijkwaardige samenwerking op te bouwen? Hoe kunnen overheden burgerwetenschapsinitiatieven faciliteren? En hoe kan de impact van Citizen Science-data op beleid vergroot worden? Zulke vragen stonden tijdens de dag centraal.

Lees op de website van Waag Futurelab meer over de dag en het landelijke citizen science netwerk.

Ander nieuws