Onderzoek toont aan: Snuffelfietsers rijden om
29 november 2023
  1. Artikel
  2. Onderzoek toont aan: Snuffelfietsers rijden om

Snuffelfietsers nemen dikwijls niet de kortste route van A naar B, maar maken een omweg. Dat blijkt uit onderzoek naar Snuffelfietsdata uitgevoerd door Karima Kourtit en Peter Nijkamp van de Open Universiteit Heerlen.

Snuffelfietsers fietsen schonere routes

Samen met een aantal collega’s onderzochten zij of er een verband is tussen de luchtkwaliteit en het mobiliteitsgedrag van de fietsers. Hiervoor analyseerden zij data die de deelnemers van het Utrechtse Snuffelfiets project verzamelden. De onderzoekers stelden vast dat Snuffelfietsers de locaties met de meeste fijnstof blijken te vermijden. De aanwezigheid van groene en blauwe landschapselementen langs de (alternatieve) route is daarbij een belangrijke factor. Hoe meer die aanwezig zijn, hoe meer kilometers fietsers omrijden. Dat effect is minder sterk als het gaat om woon-werkverkeer en wordt minder naarmate het weer slechter is. Zo stelden ze vast dat één graad warmer leidt tot gemiddeld 86 meter meer omrijden.

Mobiliteitsonderzoek

Karima Kourtit en Peter Nijkamp doen veel onderzoek naar mobiliteit op basis van big data. Ze concluderen dat dit crowdsourcing model waarbij ‘burgerwetenschappers’ gegevens over luchtkwaliteit verzamelen (citizen science), zeer bruikbare en vooral bijzonder gedetailleerde data oplevert. Die data zouden ook gebruikt kunnen worden om de leefbaarheid van gebieden te onderzoeken en daar eventueel beleidsconclusies aan te verbinden. De gegevens zouden ook een bron van informatie kunnen zijn voor onderzoek naar het fietsgedrag tijdens covid. En een andere interessante onderzoeksvraag zou kunnen zijn of concrete informatie over de luchtkwaliteit op een route fietsers ertoe aanzet om een gezondere, maar langere route te kiezen.

Lees hier het volledige artikel Het artikel ‘Cyclists as Intelligent Carriers of Space-Time Environmental Information: Crowd-Sourced Sensor Data for Local Air Quality Measurement and Mobility Analysis in the Netherlands’ van Karima Kourtit, Peter Nijkamp en anderen verscheen in Journal of Urban Technology.

Over Snuffelfiets

Snuffelfiets is een Utrechts initiatief dat in 2018 startte als experiment. 500 vrijwilligers kregen een sensor op hun fiets die tijdens het fietsen voortdurend de hoeveelheid fijnstof en de temperatuur registreerden. Met behulp van GPS brengen de sensoren precies in kaart wat de luchtkwaliteit is langs de route. De data worden geanonimiseerd gepresenteerd in actuele kaarten. Meer informatie vind je op de projectpagina van Snuffelfiets. Verschillende onderzoekspartijen, zoals het RIVM en de Open Universiteit, gingen met de data aan de slag.

Ander nieuws