Telraam zorgt voor dialoog tussen overheid en inwoner
14 maart 2022
  1. Artikel
  2. Telraam zorgt voor dialoog tussen overheid en inwoner

Hoeveel verkeer rijdt er door mijn straat? Om hoeveel fietsers gaat het? Om hoeveel auto’s en vrachtauto’s? Houdt iedereen zich wel aan de snelheid? Het zijn simpele vragen, maar van de ‘gewone’ straten in de ‘gewone’ woonwijken weten we de antwoorden vaak niet of onvoldoende. Om daar iets aan te doen zetten we in de provincie Utrecht de Telraam-technologie in.

 

Aan de basis van goed verkeersbeleid en verkeersmanagement staan data. Die data worden meestal ingewonnen op de belangrijkste en drukste plekken in het verkeerskundig netwerk. De keerzijde is wel dat je zo eigenlijk alleen de hoofdwegen goed in beeld brengt. De rustige straten blijven onderbelicht, terwijl het leven van inwoners zich grotendeels juist daar afspeelt.

 

Pilot

Om een scherper beeld te krijgen van het leefklimaat in juist die onderbelichte straten en wijken, zijn we Telraam gestart, waarbij met hulp van inwoners verkeerstellingen en -metingen in wijken worden gedaan. In 2021 deden twintig inwoners bij wijze van pilot mee. En dat leverde een interessante dataset op. In een jaar tijd hebben de twintig Telramen maar liefst 67.000 uren aan verkeerstellingen gedaan. Het verkeer werd vastgelegd en ook de snelheid van auto’s. Verder konden uit de Telraam-cijfers de impact van wegomleidingen, wegwerkzaamheden of de tijdelijke sluiting van een grote supermarkt worden afgeleid.

 

Samenwerking met inwoners

Maar de pilot leverde niet alleen data op. Het bleek ook een middel om de dialoog tussen inwoners en overheid te vergemakkelijken. De data zorgen voor het ‘objectiveren van het buikgevoel’ en kunnen een probleemsituatie onderbouwen die inwoners in staat stelt om in gesprek te gaan met bijvoorbeeld de gemeente. Andersom kan het meten ook een bepaalde perceptie ontkrachten, doordat de meetdata bijvoorbeeld laten zien dat de verkeersvolumes wel degelijk beperkt blijven.

 

Artikel in NM Magazine

Maar hoe werkt die Telraam-technologie precies? Wat hebben inwoners er aan? En hoe draagt het bij aan de dialoog tussen overheid en inwoners? Het uitgebreide artikel dat we hierover schreven lees je in het NM Magazine.

    Ander nieuws