Wild in je achtertuin
Status
lopend
Thema
Biodiversiteit | Groen

Scharrelt er ’s nachts weleens een egel door jouw tuin of klauteren er eekhoorns in de conifeer? Het zal veel mensen verbazen hoe belangrijk hun tuin voor zoogdieren is voor voedsel of rust. Met het project ‘Wild in je achtertuin’ kan iedereen dat met eigen ogen zien.

Wat is Wild in je achtertuin?

In het project ‘Wild in je achtertuin’ wordt samen met burgers en wetenschappers het onzichtbare leven van (zoog)dieren in de bebouwende kom beter in beeld gebracht. Burgers worden uitgenodigd vier weken een wildcamera in hun tuin te plaatsen om zo in beeld te brengen welke zoogdieren hun tuin bezoeken.
Deelnemers krijgen zelf een rapport van de ‘resultaten’ van hun tuin, in combinatie met een aantal adviezen om hun tuin (nog) aantrekkelijker te maken voor zoogdieren. Voorwaarde is dat zij natuurvriendelijke maatregelen willen nemen in hun tuin, dit kan tegels wippen zijn en wat planten neerzetten, een egelpoortje in de schutting maken of struiken of bomen planten. Zowel kleine als grote aanpassingen helpen!

Waarom Wild in je achtertuin?

Steeds meer zoogdieren zoeken dorpen of steden op: egels, marters, eekhoorns en zelfs vossen en dassen maken in toenemende mate gebruik van het groen in onze achter- en voortuinen. De meeste stadsbewoners zijn zich daarvan helemaal niet bewust en tuinen zijn er niet altijd op ingericht. Deelnemers worden in het project gestimuleerd hun tuin natuurlijk(er) in te richten. Dat is goed voor veel (zoog) dieren, maar ook voor waterberging en reductie van hittestress.

Deelnemer project

“We vinden het heel fijn om te weten welke dieren in onze tuin verblijven en willen zeker extra maatregelen nemen. We zijn nu aan de slag met een drinkplek voor kleine zoogdieren en een insectenhotel.”

Wat gebeurt er met de data?

Er worden data verzameld op de Utrechtse Heuvelrug, en in Baarn, Soest, De Bilt en Leusden. De data die samen met de deelnemers worden verzameld, worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek van Wageningen University naar het voorkomen en gedrag van zoogdieren in het stedelijk gebied.

Meer informatie en aanmelden

Op dit moment zijn alle camera’s de komende maanden al in tuinen op de Utrechtse Heuvelrug, dus is het niet mogelijk je nu aan te melden. Maar informatie vind je op de website van Wild in je achtertuin.

Initiatiefnemers en partners

Stichting de Lynx
Zoogdiervereniging
Silvavir
Wageningen Universiteit
Wildlife Monitoring Solutions

Telraam

Telraam

Met Telraam helpen 300 inwoners in de provincie Utrecht met verkeerstellingen in hun eigen straat.

Lees verder