Zwerfafval

  1. Projecten
  2. smu
  3. Zwerfafval

Zwerfafval meten met Camenai

 

Zwerfafval waar net is geveegd of op plekken waar de veegwagen niet komt. Bijgeplaatst afval en gedumpte koelkasten. In de openbare ruimte kom je soms van alles tegen. In de ‘Camenai’ pilot onderzoeken we of we met het gebruik van een app meer inzicht kunnen krijgen in de omvang van het probleem van rondslingerend afval en of deze inzichten kunnen helpen bij het toewerken naar een schonere leefomgeving.

Hoe werkt de pilot?

Vanaf begin oktober 2022 doen we voor drie maanden een pilot met de Camenai-app. De app is zo ontworpen dat zwerfafval in de buitenruimte automatisch wordt herkend en geregistreerd en inzichtelijk wordt gemaakt op een dashboard.
We werken in de pilot samen met een groep zwerfvuilambassadeurs in Montfoort en Oudewater, een groep middelbare scholieren uit Mijdrecht en een wegbeheerder van de provincie Utrecht. Allen doen zij (lopend, fietsen of met de auto) met de app metingen in de openbare ruimte van zwerfafval. Al hun metingen zijn openbaar in te zien op dit dashboard: utrecht.camenai.com.

 

Wat onderzoeken we?

In het algemeen willen op onderzoeken of op basis van alle gedane metingen door zowel de zwerfvuilambassadeurs, de scholieren en de wegbeheerder, we meer inzicht kunnen krijgen in de omvang van zwerfafval en of er bijvoorbeeld hotspots te ontdekken zijn.

Daarnaast zijn we benieuwd of het verkrijgen van meer inzicht over zwerfafval, ook daadwerkelijk kan bijdragen aan een schonere omgeving. De groep zwerfvuilambassadeurs in Montfoort en Oudewater is bijvoorbeeld actief bezig met het opruimen van zwerfafval. Met hen onderzoeken we of de app ondersteunend is bij hun werk, bijvoorbeeld doordat zij gerichter het afval kunnen opruimen.

Met de scholieren willen we vooral onderzoeken het in kaart brengen van zwerfafval ook invloed heeft op de manier waarop ze naar hun omgeving kijken, en of het hen stimuleert om actiever bij te dragen aan een schonere omgeving.

 

Wat na de pilot?

De pilot met de app is opgezet naar aanleiding van een challenge die Camenai, het bedrijf achter de app, eerder dit jaar heeft gewonnen. In die challenge ging de provincie Utrecht op zoek naar slimme sensoren voor een gezonde leefomgeving. Camenai won die challenge.
Na drie maanden stopt de pilot en onderzoeken we de resultaten. Wat heeft het opgeleverd? Wat zijn we te weten gekomen over zwerfafval, over onze buitenruimte en over de bruikbaarheid van de app? Als het gebruik van de app door inwoners een succes blijkt, dan bestaat eventueel de mogelijkheid dat de pilot wordt opgeschaald.

 

Achtergrondinformatie

Wil je nog meer weten over het project, lees dan dit achtergrondartikel met daarin een interview met die provincie Utrecht.

Andere projecten

Pientere tuinen

Pientere tuinen

Doe ook mee met Pientere Tuinen! Voor een groener en gezonder Nederland.Verschillende onderzoeken tonen aan dat een groene tuin veel voordelen heeft. Groen maakt gelukkig, filtert de lucht, zorgt voor verkoeling op warme dagen en voor een grotere biodiversiteit. Je...

Lees verder

Telraam

Telraam

Wil je weten hoe druk het is in je straat? Hoeveel fietsers, voetgangers, auto's en zwaardere voertuigen er dagelijks doorheen rijden? Wil je weten of auto's zich wel aan de snelheid houden? Of ervaar je bepaalde verkeerssituaties waar je graag meer inzicht in...

Lees verder

Snuffelfiets

Snuffelfiets

Zo’n 500 snuffelfietsers verzamelen al fietsend data over luchtkwaliteit in de provincie Utrecht.Wat is Snuffelfiets? Snuffelfiets is in 2018 opgezet door de provincie Utrecht. In het project fietsen 500 vrijwilligers met een sensor aan hun fiets. De sensor meet...

Lees verder