Telraam
Status
lopend
Thema
Verkeer

Hoe druk is het in de straat? Hoeveel fietsers, voetgangers, auto’s en zwaardere voertuigen rijden er dagelijks doorheen? En houden auto’s zich eigenlijk wel aan de snelheid? Met Telraam kun je het zelf meten!

Wat is Telraam?

Sinds 2021 helpen 300 inwoners in de provincie Utrecht met Telraam om verkeerstellingen te doen, in wijken, straten en buurten. Het Telraam (een verkeersteller) wordt geplaatst op een raam met uitzicht op de straat en geeft automatisch tellingen door van fietsers, voetgangers, auto’s, bestelbusjes en zwaarder verkeer. De tellingen worden geregistreerd op www.telraam.net en zijn daar voor iedereen openbaar. Van ieder meetpunt kunnen analyses en bijvoorbeeld een straatprofiel worden gemaakt.

Waarom doen we Telraam?

Informatie over verkeer is nodig om bijvoorbeeld verkeersmodellen te maken en straten veiliger in te richten. Maar gangbare verkeerstellingen kunnen niet overal worden gedaan en vinden meestal vooral plaats bij hoofdwegen. Met de Telraamsensoren krijgen we juist meer inzicht in verkeersstromen in wijken en buurten, informatie die we anders niet hebben, maar wel goed kunnen gebruiken! Want hoe zit het met het verkeer in onze woonstraten, de plek waar ons leven zich afspeelt? Zijn er verschillen tussen type wijken en straten? Hoe ver zijn we met de transitie naar duurzamere mobiliteit? En wat moeten overheden anders doen in beleid? Allemaal vragen die we met Telraam hopen te beantwoorden!

“Ik woon aan een fietsstraat waar veel autoverkeer over heen komt. Dankzij Telraam zie ik dat het nog veel drukker is met auto’s dan ik had verwacht. En een regendag springt er ook uit bijvoorbeeld. Veranderingen in de lokale situatie, zoals de verbouwing met tijdelijke sluiting van de supermarkt, signaleert de sensor gelijk!”

Cor, uit Houten

Wat gebeurt er met de data?

  • De provincie Utrecht gebruikt de data van alle meetpunten in de provincie Utrecht voor het verbeteren van hun verkeersmodellen. Op basis van de verkeersmodellen kan mobiliteitsbeleid worden bepaald en aangepast.
  • Telraam levert inwoners interessant informatie op over de plek waar ze wonen. Deelnemers aan Telraam maken van hun eigen meetpunt analyses waarmee ze een beter beeld krijgen van verkeersstromen in hun straat. Deze informatie delen ze bijvoorbeeld met buren of de gemeente.
  • Gemeenten kunnen de Telraamdata gebruiken, bijvoorbeeld voor het bepalen van lokale interventies op straatniveau, het doen van een nulmeting of het creëren van draagvlak voor nieuwe maatregelen.

“Wat ik mooi vind aan Telraam dat is dat je met zo’n simpel apparaatje zoveel gegevens verzamelt! Ik woon aan een drukke weg. Je ziet mooi op welke momenten de drukte toeneemt en ook hoe enorm veel fietsers er dagelijks langskomen. Indrukwekkend!”

Mark, uit Utrecht

Initiatiefnemers

De provincie Utrecht is initiatiefnemer van Telraam in de provincie Utrecht, samen met Samen Meten Utrecht en Telraam. Telraam is een initiatief uit België.

Privacy en andere belangrijke zaken om te weten

  • Telraam maakt gebruik van een camera. De camera is geplaatst op privé-terrein en gericht op de straat.
  • De camera filmt niet echt, in die zin dat er geen beelden worden opgeslagen. Technisch gezien gebeurt de verwerking als volgt. De camera maakt beelden in lage resolutie waardoor geen gezichten of nummerplaten worden herkend. De camera stuurt effectieve beelden van de straat naar een minicomputer verbonden aan de camera. In de mini-computer worden de beelden onmiddellijk verwerkt voor detectie van objecten. De mini-computer slaat alleen de volgende informatie over deze objecten op: grootte, snelheid en plaats van het object op het beeld (bovenaan/onderaan). De informatie over object-eigenschappen wordt doorgestuurd naar een centrale database voor een tweede verwerking waarbij object-eigenschappen vertaald worden naar type voertuigen.
  • Het Telraam is dus ontworpen enkel en alleen om tellingen te registreren. Beelden van de camera worden dus onmiddellijk omgezet in feitelijke datagegevens over passerende objecten. Alleen die data (de tellingen) worden geregistreerd en opgeslagen, de beelden niet. Door niemand zijn op welke wijze dan ook beelden te bekijken.
  • De tellingen zijn niet te herleiden naar een huisadres. Op de kaart via telraam.net zie je alleen (een deel) van de straat waar wordt gemeten, niet het specifieke huisadres.
  • Telraam is een initiatief uit België. Daar wordt al veelvuldig gemeten. Via de website van Telraam (www.telraam.net) vind je meer informatie, ervaringen, veelgestelde vragen en extra uitleg.

Infographics: Copyright www.telraam.net
Foto’s: Samen Meten Utrecht, in samenwerking met deelnemers van Telraam, foto ‘Mark uit Utrecht’ van Miranda Zeegers